Környezetvédelem

Vegyi anyagokkal dolgozó vállalatként különösen nagy figyelmet kell fordítanunk a környezetvédelemre.

Ez irányú tevékenységünk azonban nem korlátozódik a szigorú környezetvédelmi előírásoknak való megfelelésre, hanem ezeken túl is elköteleztük magunkat környezetünk megóvása mellett.

2007-ben a raktárunk alatt található felújított és átépített 1.500 m² pincében teljesen új, központi szennyvízkezelő rendszert alakítottunk ki. Ez gondoskodik az egész gyárban keletkező szennyvizek tisztításáról, és lehetővé teszi a megtisztított víz többszöri visszavezetését a technológiákba, ezzel jelentősen csökkentve a vízfelhasználást és a kibocsátott szennyvíz mennyiségét. A legkorszerűbb vákuumdesztillálló berendezésekkel biztosítjuk, hogy a csatornába kibocsátott szennyvizek veszélyes anyag tartalma messze a megengedett határérték alatt legyen.

Célul tűztük ki a minél hulladékszegényebb eljárások bevezetését, a mégis elkerülhetetlenül keletkező veszélyes hulladékot erre szakosodott cégeknek adjuk át ártalmatlanításra.

Mind a meglévő technológiák korszerűsítésénél, mind pedig az új beruházások tervezése során ügyelünk arra, hogy az energiatakarékossági szempontok mellett a berendezések levegőszennyezése és zajszintje is a lehető legalacsonyabb legyen. 

 

  

Cégünk 2004 óta az ISO 14001 szerint tanúsított környezetközpontú irányítási rendszert működtet.

A REACH értelmében az alkalmazott vegyi anyagok szempontjából továbbfelhasználónak minősülünk, így (elő)regisztrációs kötelezettségünk nincs, azonban beszállítóinktól elvárjuk a REACH-csel kapcsolatos folyamatos tájékoztatást, és segítjük a megfelelő információáramlást a vevőink felé.